Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση

⚠️Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-ας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ3367/30-6-2022 - Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083 που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-ας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022...

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 01/10/2022-31/12/2022

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για την περίοδο 01/10/2022-31/12/2022. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη...

Β' Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας που ενδιαφέρονται για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση την περίοδο 1/10/2022-31/12/2022 καλούνται σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 13...

Τμήμα Φιλολογίας - Β' ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 1/10/2022-31/12/2022

Β' ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/10/2022-31/12/2022 Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του...

Τμήμα Φιλολογίας - Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/10/2022-31/12/2022

Δείτε το Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδο 01/10/2022-31/12/2022 Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζονται οι πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων (καταληκτική ημερομηνία...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης- Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2021-2022

Ανακοινώθηκα τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για το ακαδ. έτος 2021-2022. Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας που ενδιαφέρονται για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση την περίοδο 1/10/2022-31/12/2022  καλούνται σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα...

Τμήμα Φιλολογίας - Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 1/10/2022-31/12/2022

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/10/2022-31/12/2022 Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του...

⚠️Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 2676/31-5-2022 - Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης - Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2021-2022

Δείτε το Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για το ακαδ. έτος  2021-2022. Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται οι πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης (30/05/2022) της κατάταξης και επιλογής των...

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2021-2022

Ανακοινώθηκα τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2021-2022. Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.

Γίνε εθελοντής! Πρόγραμμα Εθελοντισμού "Ηράκλειο 2022"

Γιατί να δηλώσετε συμμετοχή; είναι μια ευκαιρία να βοηθήσετε κι εσείς σε ένα σπουδαίο αθλητικό event παγκόσμιας εμβέλειας θα κάνετε νέους φίλους και γνωριμίες θα το βάλετε στο βιογραφικόσας (θα δοθούν...

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022.

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.

⚠️Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 2369/ 14-5-2022 - Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397  που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022...

Τμήμα Φιλολογίας - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης της Γ΄ Ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης της Γ' Ανακοινωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης  του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδο  01/07/2022-30/09/2022. Δείτε την...

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, να σας συγχαρώ αρχικά για την επιλογή σας στην Πρακτική Άσκηση του τμήματός μας. Να σας ενημερώσω για τη διαδικτυακή μας συνάντηση τη Παρασκευή 13/05/2022 12:30-1:30 μμ...

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2021-2022

  Δείτε το Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2021-2022   Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται το διάστημα των 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ...

Ανακοίνωση Τελικής Επιλογής Φοιτητών Γ' Κύκλου 2021-2022

H τελική λίστα με την επιλογή και κατάταξη υποψηφίων είναι εδώ.

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που έχουν επιλεγεί για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

  Ενημερωτική συνάντηση Πρακτική Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που έχουν επιλεγεί για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022   Την Παρασκευή, 13/5/2022 και ώρα 10:30,...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης - Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2021-2022

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση  για το ακαδ. έτος 2021-2022 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.   Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,...

Aποτελέσματα Επιλεγέντων Φοιτητών Τμήμα Ψυχολογίας Γ' Κύκλος 2021-2022

Τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας για το ΕΕ 2021-2022 είναι εδώ.