Όλες οι εκδηλώσεις


20/5/2019 12:00
Παρουσίαση του πολυδιάστατου πλούτου του ιταλικού κόσμου και της αδιάλειπτης σχέσης του με τον ελληνικό / διερεύνηση της ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας της ιταλικής γλώσσας / ιταλική [...]