Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ: "Επιμόρφωση σε Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες"

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εξ αποστάσεως  επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: 

Επιμόρφωση σε Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Πρόκειται για μοριοδοτούμενο πρόγραμμα διάρκειας 8 μηνών (100 διδακτικές ώρες, 300 ώρες απασχόληση για μελέτη και εκπόνηση ασκήσεων και εργασιών).

Επιπλέον πληροφορίες: https://www.uoc.gr/studies-at-uni/kedivim/programs.html

Υποβολή αιτήσεων: https://honos.admin.uoc.gr/KEDIBIM/index.php/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma