Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα στη "Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας"

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εξ αποστάσεως  επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:  

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας

   

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  ελάχιστης διάρκειας 7 μηνών και μέγιστης 9 μηνών μέχρι την ολοκλήρωση της  πρακτικής άσκησης.

Επιπλέον πληροφορίες

https://www.uoc.gr/studies-at-uni/kedivim/programs.html

Υποβολή αιτήσεων: https://honos.admin.uoc.gr/KEDIBIM/index.php/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Γιοβαζολιάς Θεόδωρος