Προκήρυξη Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 2022-23 | για πτυχιούχους της ΣΘΕΤΕ

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/14-06/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CC%81%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B7%CC%81%CF%82_%CE%A0%CE%A0%CE%94%CE%95_2022-23_%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%B5%CE%BE.pdf