Ενημέρωση για εγγραφή στα Ιδρυματικά Μαθήματα στην Επιχειρηματικότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Το Τμήμα Σπουδών και η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν εντάξει τον σχεδιασμό ιδρυματικών μαθημάτων επιλογής, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα. 

Τα ιδρυματικά μαθήματα  οι τίτλοι των οποίων αναφέρονται παρακάτω, θα διεξαχθούν και στο Εαρινό εξάμηνο 2022-23 και θα είναι ανοικτά προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των Τμημάτων & Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης από το πρώτο έτος φοίτησης.

  • Επιχειρηματική στρατηγική
  • Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Διανοητική Ιδιοκτησία.
  • Εισαγωγή στην ψυχολογία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς
  • Στρατηγική διοίκηση νεοφυών επιχειρήσεων
  • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

Εγγραφή στα μαθήματα μπορείτε να κάνετε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης http://elearn.uoc.gr 

Δήλωση των μαθημάτων θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στα μαθήματα που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε  στο Students Portal, όταν είναι περίοδος δηλώσεων.

Για το εαρινό εξάμηνο 2022-23 τα ιδρυματικά μαθήματα θα ξεκινήσουν απο τις 13 Φεβρουαρίου 2023 και θα διεξάγονται εβδομαδιαία για συνολικά 13 παραδόσεις. Τα μαθήματα διδάσκονται ταυτόχρονα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης:

  • Κεντρική διατμηματική αίθουσα τηλεκπαίδευσης Ε130 στο κτίριο του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολυ Βουτών (Ηράκλειο) Π.Κ
  • Αίθουσα Δ2-Α Πανεπιστημιούπολη Γάλλου (Ρέθυμνο) ΠΚ

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να δείτε εδώ. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του τμήματός σας. 

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων έγινε στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας & των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020