Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που έχουν επιλεγεί για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

 

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτική Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που έχουν επιλεγεί για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

 

Την Παρασκευή, 13/5/2022 και ώρα 10:30, θα γίνει Ενημερωτική Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου να συζητήσουμε την τοποθέτηση σε φορείς. Η συνάντηση αφορά στους/στις φοιτητές/ήτριες του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που θα εκπονήσουν την πρακτική άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβριο 2022.

 

Η συνάντηση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στο skype, στον εξής σύνδεσμο: https://join.skype.com/EJFYbtUVBl0w.

Η παρουσία όλων των φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως συνάντηση, κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

 

B. Τσούρτου

Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ