Τμήμα Φιλολογίας - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για τις περιόδους 01/03/2023-31/05/2023 & 01/07/2023-30/09/2023

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας για τις περιόδους 01/03/2023-31/05/2023 & 01/07/2023-30/09/2023.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.