Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης- Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2021-2022

Ανακοινώθηκα τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ.