Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ακαδημαϊκού έτους 2022-23 στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παρακαλούμε βρείτε στα συνημμένα αρχεία:
το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.