Επαναληπτικές Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία και Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία, του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδ. έτους 2022-2023

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2022/13-07/%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%92%CE%A6-%CE%A0%CE%92_2022.pdf


http://news.uoc.gr/news/2022/13-07/%CE%A0%CE%9C%CE%A3.%CE%A0.%CE%92_2022.pdf