Επικοινωνία

Πρακτική Άσκηση

Γενικές Πληροφορίες: info_placement@uoc.gr , placement@edu.uoc.gr


ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έλενα Χαριτάκη
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013, Ηράκλειο
Τηλ.: +2810 393288
Email: paher@uoc.gr

Ιδρυματικά  Υπεύθυνος  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Κρήτης : 
Δημήτριος Παπάζογλου

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Υλικών
Email: dpapa@materials.uoc.gr

ΡΕΘΥΜΝΟ

Άννα-Μαρία Παυλάκι
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 74100,Ρέθυμνο
Τηλ.: +28310 77709
Email: pavlaki@edu.uoc.gr

Μαρία Μάζη
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Πανεπιστημιούπολή Γάλλου 74100,Ρέθυμνο
Τηλ.: +28310 77958
Email: maria.mazi@edu.uoc.gr