Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση

😷 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ  1429/10.3.2023 - Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102 που αφορά την παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον...

Ανακοίνωση Eνημερωτικής Συνάντησης φοιτητών/τριών για συμμετοχή στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση ΔΠΑ 100

Οι φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στη Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση (ΔΠΑ 100), καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Καλλιτεχνικών.                                                                                            Β. Οικονομίδης , Καθηγητής,...

11-month Internship positions for undergraduate students | at IASP, Málaga TechPark

Applications must be submitted by 2nd May 2023 using the online IASP internship application form. Δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες: εδώ.

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλολογίας 01/07/2023-30/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑΚΑΔΗΜAΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλολογίας...

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη...

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Ακαδ. Έτους 2022-2023

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...

Ανακοίνωση Πρακτικού Οριστικών Αποτελεσμάτων Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης 2ης Πρόσκλησης ΕΕ 2022 2023

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείοπου αφορά στα τελικά αποτελέσματα των επιλεγέντων φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης  για την 2ή Πρόσκληση του ΕΕ 2022 2023.

Τμήμα Φιλολογίας - Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2023-30/09/2023

Δείτε το Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδο 01/07/2023 -30/09/2023. Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζονται οι πέντε εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων (καταληκτική ημερομηνία...

Προσωρινά αποτελέσματα Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης ΕΕ 2022 2023 (2 η Πρόσκληση)

Σας ανακοινώνουμε τα προσωρινά απότελέσματα της 2ης Πρόσκλησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης του ΕΕ 2022 2023. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 ημερών έως την Παρασκευή 24/03/2023.  

Tελικά Αποτελέσματα ΠΤΠΕ ΕΕ 2022 203

Θα βρείτε στο σχετικό αρχείοτον τελικό πίνακα κατανομής και επιλογής για το εαρινό εξάμηνο 2022 2023.

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτική Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Την Παρασκευή, 17 Μαρτίου, και ώρα 11:30, θα διεξαχθεί διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για όσους/ες φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες...

Πρακτικό Επιλογής προσωρινά αποτελέσματα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης 1η Πρόσκληση Ε Ε. 2022-23 (Απρίλιος Μάϊος 2023)

Τα προσωρινά αποτελέσματα της 1ης Πρόσκλησης για το ΕΕ 2022 2023 βρίσκονται στο σχετικό αρχείο. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από 10/03 εώς 16/03 ώρα 12:00 πμ. Σα

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ακαδ. Έτους 2022-2023

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για την περίοδο 01/07/2023 -30/09/2023

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5184534 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...

Eνημερωτική Συνάντηση Φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης 2ης Πρόσκλησης ΕΕ 2022 2023 (Απρίλιος Μάϊος 2023)

Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας...

2η Πρόσκληση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ/σης ΕΕ 2022-2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης η υλοποίηση της «Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης τωνφοιτητών» (ΔΠΑ 100), στο πλαίσιο της «Πρακτικής...

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

  Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό...

Πρακτικό Επιλογής προσωρινής κατάταξης φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης 2η Πρόσκληση Ε Ε. 2022-23

Παρακαλούμε δείτε το Πρακτικό Επιλογής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης  που αφορά στους επιλεγέντες της 2ης Πρόσκλησης για το διάστημα 1 Απριλίου έως 31 Μαίου. Ενστάσεις υποβάλλονται έως τις 10/03/2023 και ώρα 13:00 στην γραμματεία.  

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_Παράταση κατάθεσης αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 13-3-2023

Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για ΠΑ, που αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης - 2ος κύκλος, που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ, και την...

Ανακοίνωση την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜAΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Φιλολογίας (22 θέσεις για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23),...