Ανακοινώσεις

Πρακτική Άσκηση

⚠️Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 2369/ 14-5-2022 - Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397  που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022...

Τμήμα Φιλολογίας - Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης της Γ΄ Ανακοίνωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης της Γ' Ανακοινωσης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης  του Τμήματος Φιλολογίας για την περίοδο  01/07/2022-30/09/2022. Δείτε την...

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες, να σας συγχαρώ αρχικά για την επιλογή σας στην Πρακτική Άσκηση του τμήματός μας. Να σας ενημερώσω για τη διαδικτυακή μας συνάντηση τη Παρασκευή 13/05/2022 12:30-1:30 μμ...

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ. έτος 2021-2022

  Δείτε το Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2021-2022   Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζεται το διάστημα των 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ...

Ανακοίνωση Τελικής Επιλογής Φοιτητών Γ' Κύκλου 2021-2022

H τελική λίστα με την επιλογή και κατάταξη υποψηφίων είναι εδώ.

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που έχουν επιλεγεί για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

  Ενημερωτική συνάντηση Πρακτική Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που έχουν επιλεγεί για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022   Την Παρασκευή, 13/5/2022 και ώρα 10:30,...

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης - Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2021-2022

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση  για το ακαδ. έτος 2021-2022 του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.   Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,...

Aποτελέσματα Επιλεγέντων Φοιτητών Τμήμα Ψυχολογίας Γ' Κύκλος 2021-2022

Τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Ψυχολογίας για το ΕΕ 2021-2022 είναι εδώ.

⚠️Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 2137/30-4-2022 -  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983  που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα...

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022.

Δείτε το  Πρακτικό Επιλογής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022 – Προσωρινά Αποτελέσματα.   Ως χρονικό διάστημα ενστάσεων ορίζονται 5 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης (30/04/2022) της...

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψυχολογίας Ιούλιος Αύγουστος 2021-2022

H ανακοίνωση για την Πρόσκληση του Γ' Κύκλου 2021-2022 του Τμήματος Ψυχολογίας  είναι εδώ...

⚠️Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 1882/16-4/2022- Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείαςαπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και...

Google Summer of Code 2022 | Αιτήσεις έως τις 19 Απριλίου 2022

Στο Google Summer of Code (GSoC) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές  που έχουν γνώσεις προγραμματισμού και νέοι προγραμματιστές και οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν σε έργα ανοιχτού λογισμικού. Όσοι θα επιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες το καλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικού που θα επιλέξουν να...

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών - Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδων για την περίοδο 01/07/2022-30/08/2022.  Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...

⚠️ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 1724/9-4-2022- Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354 που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και...

Τμήμα Οικονομικών - Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση για το ακαδ. έτος 2021-2022

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση  για το ακαδ. έτος 2021-2022 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.    Στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού,  Εκπαίδευση ...

4μηνες θέσεις αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης στην Census

Η εταιρεία CENSUS δίνει τη δυνατότητα για paid internship (4μηνη), στους δύο παρακάτω ρόλους για φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου, για όσους ενδιαφέρονται να κινηθούν επαγγελματικά στο χώρο του Cybersecurity:...

⚠️Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 1547/2-4-2022 - Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959 που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και...

Ενημερωτική συνάντηση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που έχουν επιλεγεί για την περίοδο 01/07/2022-30/09/2022

Την  Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και ώρα 10:30 θα γίνει διαδικτυακά ενημερωτική συνάντηση, όπου θα δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία έναρξης της πρακτικής άσκησης και την τοποθέτηση σε φορείς. Η τηλεσυνάντηση θα γίνει...

⚠️ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

Σας ενημερώνουμε για το ΦΕΚ 1454/25-2-2022- Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17567 που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και...

Τμήμα Βιολογίας_Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξ. 2021-2022_2

Εφόσον δεν υπήρχαν ενστάσεις και μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων από την Συνέλευση Τμήματος που έγινε χθες 30/03/2022,  στο επισυναπτόμενο θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα, για την πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2021-2022...