Απόφοιτοι

Πρακτική Άσκηση


Βρισκόμαστε στην προσπάθεια ίδρυσης του συλλόγου αποφοίτων του ΠΚ.
Παρακαλούμε θερμά τις/τους απόφοιτες/ους του Πανειστημίου Κρήτης που
επιθυμούν να συμμετάσχουν ως ιδρυτικά μέλη να επικοινωνήσουν μαζί μας .
[Ειρήνη Κοκολάκη, kokolaki@uoc.gr, 2810393287]